Gehoorzaamheid


Wat is gehoorzaamheid ?


Gehoorzaamheid is een hondensport waarbij de hond zo goed mogelijke de bevelen uitvoert van hun baas.

Gehoorzaamheid is voor veel honden en hun baas een vrijetijdsbesteding die steeds populairder wordt,
doordat de oefening gebaseerd zijn op situaties uit het dagelijks leven.

Ook door samenwerking tussen hond en baas wordt het vertrouwen tussen elkaar versterkt.

Het programma werd derwijze opgesteld dat alle rassen, zonder onderscheid, er aan kunnen deelnemen.

 


Wanneer mag je beginnen met gehoorzaamheid ?


Uw hondje mag deelnemen aan onze lessen van zodra die alle nodige inentingen gekregen heeft (+/- 12 weken).

Ook oudere honden zijn steeds welkom.
Zelfs al is uw hond geen puppy of jonge rakker meer, dan kunt  u uw hond nog vele nieuwe dingen aanleren.
Uw viervoeter dient wel de nodige vaccinaties gekregen  te hebben, waarvan het bewijs dient voorgelegd te worden, bij inschrijving in onze hondenschool.

 


Eerste les


Vooraleer te beslissen om lid te worden van onze club, wordt u de mogelijkheid geboden om eerst een les kosteloos bij te wonen.

Het is aan te raden om vanaf de eerste les reeds beloningssnoepjes en een apportje mee te brengen.

Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn en een geschikte halsband.

Alle andere attributen (harnas/tuigje/alti/gentleleader) worden niet toegelaten zonder de toestemming van de instructeur.

Prikbanden worden niet toegelaten, ook niet als ze omgekeerd worden gedragen (teletak verboden)

 


Klas inhoud


Puppyklas

Doel


Puppy's vanaf 12 weken tot 6 maanden.

De bedoeling van deze klas is om de puppy's enerzijds met andere honden te socialiseren en anderzijds een goede band op te bouwen met de geleider. We trachten hen te helpen om hun angsten te overwinnen en hen reeds enkele basisbevelen mee te geven.

Puppy's gaan automatische over
naar de jeugd op 6 maand


Jeugd/Grote pups

Doel


Honden vanaf 6 maand tot 9 maanden.

In deze klas werken de honden verder aan hun socialisatie, hun angsten overwinnen en leren ze om correct aangelijnd te volgen.
Er wordt verder gewerkt op de basisbevelen.

Honden gaan automatisch over
naar de A-klas op 9 maand


A-klas

Doel

Overgangsproef


Honden vanaf 9 maanden.

In deze klas beginnen alle geleiders met een hond vanaf 9 maanden oud. Er wordt verder aandacht geschonken aan het correct volgen aan de leiband. De basisbevelen zoals zit, lig en sta nemen in deze klas een belangrijke plaats in. In deze klas wordt er bijkomend gewerkt aan de zitvoor en de voet. Het is belangrijk dat de honden in deze klas nog steeds verder gesocialiseerd worden met andere honden en geleiders.

Overstappen naar de B-klas gebeurt door middel van een overgangsproef.

Volgen aan de leiband: 20ptn
Lawaai en bewegingshinder: 10ptn
Oproepen van de hond: 20ptn
1 minuut blijven liggen (geleider op 1m): 10ptn
Houdingen (zit,lig,staan): 10ptn
Voorstellen van de hond: 10ptn
Apport: 20ptn

 Er is één herkansing toegestaan voor maximum de helft van de punten.


B-klas

Doel

Overgangsproef


Na een geslaagde overgangsproef bij de A-klas.

In deze klas worden vooral nog de oefeningen uit de A-klas getraind, maar de instructeur zal meer aandacht besteden aan de afwerking ervan. Verder wordt er hier reeds begonnen met het werken met de hond in vrijheid, worden bij afstandsoefeningen de afstanden vergroot en wordt de duurtijd uitgebreid.

Overstappen naar de C-klas gebeurt door middel van een overgangsproef.

Volgen aan de leiband: 20ptn
Vrij volgen: 20ptn
Wachten en komen op bevel: 15ptn
2 minuten blijven liggen (geleider op 5m): 10ptn
Houdingen (lig, zit, staan): 15ptn
Voorstellen van de hond: 5ptn
Apport : 15ptn

Er is één herkansing toegestaan voor maximum de helft van de punten.


C-klas

Doel

Overgangsproef


Na een geslaagde overgangsproef bij de B-klas.

Deze klas is een voorbereiding op het officiële brevet. De oefeningen die in deze les aan bod komen zijn: houdingen, zitvoor, apport, blijven liggen, volgen aan de leiband, volgen zonder leiband, terug naar de plaats en socialisatie met andere honden en geleiders.

Overstappen naar de D-klas gebeurt door middel van het officiële brevet.(eerst moet de socialisatietest behaald worden - mogelijk vanaf 9maand)

De geleider moet ingeschreven zijn bij een erkende club die aangesloten is bij de KKUSH.

Het brevet is een examen dat gekeurd wordt door officiële keurmeesters van de KKUSH (de hond moet 12 maand zijn op de dag van deelname aan brevet).


D-klas

Doel

Overgangsproef


Na behalen van het officiële gehoorzaamheidsbrevet in één van de erkende KKUSH-hondenscholen.

Deze klas is voorbehouden voor de geleiders die met hun hond het brevet in het gehoorzaamheidsprogramma behaald hebben en nog verder willen gaan. Ze worden hier voorbereid voor het spelen van gehoorzaamheidswedstrijden.

Spelen van wedstrijden.

Indien de geleiders deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden in de door de KKUSH erkende hondenscholen en bij deze wedstrijden 10 keer meer dan 85/100 punten behalen, zijn zij vrij om over te gaan naar Programma 1. Indien zijn 10 keer meer dan 95/100 punten behalen, zijn zij verplicht om over te gaan naar Programma 1.


Programma 1

Doel

Overgangsproef


Komen hierin terecht : mensen die deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden en in de debutantenklas: ofwel meer dan 10 keer 85/100 behaald hebben en vrij zijn om over te komen naar Programma 1, ofwel meer dan 10 keer 95/100 behaald hebben en dus verplicht zijn om over te komen naar Programma 1

Voorbereiding op wedstrijden voor programma 1

deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden in Programma 1: ofwel meer dan 10 keer 90/100 behaald hebben en vrij zijn om over te komen naar Programma 2, ofwel meer dan 10 keer 95/100 behaald hebben en dus verplicht zijn om over te komen naar Programma 2


Programma 2

Doel

Overgangsproef


Komen hierin terecht : mensen die deelnemen aan gehoorzaamheidswedstrijden in Programma 1: ofwel meer dan 10 keer 90/100 behaald hebben en vrij zijn om over te komen naar Programma 2, ofwel meer dan 10 keer 95/100 behaald hebben en dus verplicht zijn om over te komen naar Programma 2

Voorbereiding op wedstrijden voor programma 2