Huishoudelijke reglement


1. Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar het examen toe en neemt hieraan deel indien mogelijk.

 

2. Elke hond dient ingeënt te zijn. Vaccinatie tegen kennelhoest is verplicht.

Het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de inschrijving.

Deze regel geldt eveneens bij elke jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap.

 

3. Elk lid moet steeds in het bezit zijn van zijn lidkaart.

De lidkaart moet op vraag altijd kunnen getoond worden.

 

4. Ondanks de verzekering, die inbegrepen is in de bijdrage voor het lidmaatschap, blijft de geleider altijd verantwoordelijk voor zijn hond.

 

5. De geleiders worden verzocht tijdig aanwezig te zijn voor de les (min 10min om eerst gebruik te maken van de plasweide).

Indien er door omstandigheden te laat gekomen wordt, wacht hij/zij op teken van de instructeur om zich bij de les aan te sluiten.

 

6. Tijdens de les mag alleen, na toestemming van de instructeur, de geleider van hond wisselen, of mag de hond door een andere geleider worden overgenomen.

 

7. De hond slaan of stampen is VERBODEN.

Geleiders die zulke praktijken aanwenden worden onmiddellijk uit de les gezet.

 

8. Er wordt gewerkt met een voldoende lange lijn(+/- 1.20m) en een geschikte halsband.

Alle andere attributen (harnas/tuigje/alti/gentleleader) zijn verboden.

 

9. Prikbanden zijn verboden, ook als ze omgekeerd worden gedragen (teletak verboden).

 

10. Loopse teven worden niet toegelaten op de terreinen, kantine of parking gedurende 3 weken.

 

11. Zowel in als buiten de les is de geleider verplicht de behoeften van zijn hond onmiddellijk op te ruimen en deze op de voorziene plaatsen te deponeren.  Ook op het plasplein geldt deze regel.

 

12. Sociale honden worden in de kantine toegelaten op volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar en dienen steeds aangelijnd te zijn.

 

13. De leden worden uitdrukkelijk verzocht de sanitaire voorzieningen zuiver te houden.

 

14. De geleiders houden zich aan de les zoals die door de instructeur wordt gegeven en blijven ten alle tijden beleefd tegenover elkaar en hun instructeur.

Indien er toch een meningsverschil optreedt, wordt dit na de les besproken met de instructeur.

 

15. Roken, drinken en eten, evenals het gebruik van een GSM (enkel noodgeval), is tijdens de training niet toegelaten.

 

16. Geleiders onder invloed van drugs of alcohol worden niet toegelaten tot de training.

 

17. De geleider moet minstens 12 jaar oud zijn en steeds fysiek en mentaal de hond meester kunnen blijven. Bij twijfel kan de instructeur een bewijs van leeftijd vragen.

 

18. Op en rond de terreinen moeten alle honden steeds aangelijnd zijn, behalve wanneer, tijdens de training de instructeur het anders bepaalt.

 

19. Honden die na een bepaalde tijd agressief worden en bijtneigingen vertonen, kunnen door de lesgevers en bestuur uitgesloten worden.

De Hondenschool behoudt zich het recht het lidmaatschap ten allen tijde te beëindigen.

 

20. Het lid geeft toestemming aan de Hondenschool om beeldopnames openbaar te maken op de website , Facebook en in de kantine.

 

21. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond. Een opgevoede hond is voor de mens een aangename gezel.

 

22. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van de geleider. Ook thuis, in de loop van de week, moet er met de hond gewerkt worden.

 

23. Ik ga naar de les en ik neem mee :

      - halsband/ leiband

      - beloningsnoepjes

      - speeltje/ Apport

      - lange lijn

      - poepzakjes

 

24. De hondenschool is niet verantwoordelijk voor gebruikelijke ongevallen op de parking/terreinen.