SOCIALISATIETEST


Deze test staat open voor alle honden, die minstens 9 maanden oud zijn, met of zonder stamboom. Het is de bedoeling aan alle geslaagde honden een officieel attest af te leveren. De behaalde resultaten zullen het bewijs zijn van zijn sociaal gedrag tegenover mensen en andere honden. Deze test is niet verplicht maar wordt wel aangeraden. De honden die slagen voor de test bekomen een attest en een stempel op hun stamboom. Als je je brevet gehoorzaamheid of agility wil behalen is deze test wel verplicht. Hondenschool Herleving organiseert jaarlijks een sociabiliteitsproef. Deelname aan deze test bedraagt 10 euro. Dit is een vastgelegde prijs door de KKUSH (Koninklijke Kynologisch Unie Sint Hubertus).

 

Het belangrijkste doel van deze test is te onderzoeken of de hond zich sociaal gedraagt tegenover mensen en dieren en een normaal gedrag vertoont in het verkeer. Op al deze oefeningen mag de hond noch agressief noch bang zijn. Het attest wordt enkel uitgereikt indien de hond geslaagd is voor elke oefening. Er worden geen punten of kwalificaties toegekend. Enkel de beoordeling GESLAAGD of NIET GESLAAGD wordt toegekend. De keurders mogen eventueel een bijkomende oefening inlassen in geval van twijfel. Deze moet gebeuren in de geest van de vorige oefeningen. De hond die niet geslaagd is mag na 4 maanden een tweede test aanvragen. Een hond kan maximum 2 keer deelnemen.

 

Hieronder een beschrijving van de proeven die worden afgenomen. Hou er rekening mee dat die soms wel wat kunnen afwijken, afhankelijk van de keurmeester.

  • Laten betasten van de hond (geleider mag de hond vasthouden). De hond moet zijn tatoeage of ingeplante chip laten controleren. Honden zonder leesbare tatoeage of chip mogen niet deelnemen
  • Wandeling aan de leiband (leiband minimum 1 m lang). Een weg van ongeveer 20 m wordt afgelegd waarna men in slalom door een groep van minstens 6 stilstaande, pratende mensen gaat om te stoppen midden in deze groep (oppervlakte 25 m). De geleider met de hond aan de leiband neemt plaats op 10 m van de groep en wordt door de groep ingesloten tot op een afstand van 1,50 m. Op teken van de keurmeester gaat de groep terug uiteen. De geleider plaatst de hond op 5 m van de groep (leiband kan desgevallend vastgehouden worden door en andere persoon) en neemt plaats tussen de groep, waarna hij de hond oproept. De leiband mag steeds worden aangelaten.
  • De hond wordt door de geleider vastgelegd met een leiband van 3 m lengte en wordt op een normale manier achtergelaten. De geleider gaat uit het zicht van de hond gedurende een bepaalde tijd. Tijdens deze tijd wordt de hond voorbij gegaan op een afstand van 5 m vanaf het punt waaraan de hond is vastgelegd (dit is 2 m buiten bereik van de hond) door 2 personen zonder hond en daarna door 2 personen met honden.
  • De geleider wandelt op straat met de hond aan de leiband (minimum 1 m lang) en wordt gekruist in 2 richtingen: - Door 2 personen met honden - Door een jogger op een afstand van 2 m - Door een fietser op een afstand van 3 m - Door een auto die ongeveer 40 km/h rijdt op een afstand van 3 m