Privacy Policy


Contactgegevens:

https://www.herleving.be/

Vierwindenstraat z/n 9500 Geraardsbergen

054 / 42.23.67

 

Hondenschool Herleving Geraardsbergen, Vierwindenstraat z/n, 9500 Geraardsbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Hondenschool Herleving Geraardsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Locatiegegevens - Activiteiten op onze website - Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via herlevinggeraardsbergen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

- Contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Informatie te delen bij wijzigingen van onze diensten
- Hondenschool Herleving Geraardsbergen analyseert activiteiten op de website om daarmee het aanbod van producten en diensten af te stemmen en te verbeteren.
- Hondenschool Herleving Geraardsbergen verwerkt persoonsgegevens door wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Hondenschool Herleving Geraardsbergen neemt besluiten van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Automatische besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Hondenschool Herleving Geraardsbergen tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hondenschool Herleving Geraardsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenschool Herleving Geraardsbergen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hondenschool Herleving Geraardsbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking en het optimaliseren van de website en zorgen voor uw gebruiksgemak.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hondenschool Herleving Geraardsbergen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar herlevinggeraardsbergen@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Hondenschool Herleving Geraardsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hondenschool Herleving Geraardsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via herlevinggeraardsbergen@gmail.com